Ängar

Våra ängar är underbara. Det ger en känsla av frihet att se på dom. De har funnits sedan förhistorisk tid i Skåne. Det finns ett ordspråk som säger "Äng är åkers moder" och det var på grund av att gräset, örterna och löven höll kreaturen vid liv under vinterhalvåret bland annat. De kunde gå där och beta. Men det skedde en förändring för cirka 2500 år sedan då klimatet förändrades och det blev mycket kallare. Då fick man ta in kreaturen och samla ihop grödan till djuren för vintern. Men ängen fanns kvar till sommaren då man tuktade den med lie men också lät djuren beta där. Det är fortfarande bönder och betesdjur som ger oss ängarna.